Att bekämpa fattigdomens sjukdomar är att bekämpa fattigdomen.
Stöd oss i det arbetet - PG 90 00 65-4

Vif e-brev
Bekämpa världens infektions-sjukdomar. Bli givare. Klicka här.

Bekämpa världens infektions-sjukdomar. Bli givare. Klicka här.

Skänk ett belopp månatligen via autogiro: För att anmäla ditt medgivande till autogiro  klicka här. Sätt in en donation : BG 5855-2860 PG 90 00 65-4 Tala gärna om vad du önskar din gåva ska leda till. Din gåva betyder mycket för vår verksamhet. Tack för ditt bidrag! Våra projekt Världsinfektionsfonden...
Vi stöder forskning om multiresistent tuberkulos. Läs här.

Vi stöder forskning om multiresistent tuberkulos. Läs här.

Tuberkulos (tbc) är en av världens vanligaste och farligaste sjukdomar. Den skördar i dag miljontals offer i framför allt fattiga länder. Trots vissa framsteg att hindra epidemin är det stora hotet i dag att sjukdomen blir allt mer resistent mot de vanliga tuberkulosläkemedlen. För närvarande sker en alarmerande ökning av...
Världsledande malariaprojekt stöds av Vif. Läs mer här.

Världsledande malariaprojekt stöds av Vif. Läs mer här.

Minst en halv miljon barn dör varje år på grund av malaria. Sjukdomen drabbar också speciellt hårt gravida kvinnor med hög dödlighet och negativa effekter på fosterutvecklingen. Dessutom beräknas malariasjukdomen allmänt hämma BNP utvecklingen med cirka 1,3 procent årligen och därmed vidmakthålla de mest riskutsatta, det vill säga barn och kvinnor,...
Latest entries

Världsinfektionsfonden utlyser resestipendier

Världsinfektionsfonden utlyser resestipendier.     Vid föregående ansökningstillfälle fick följande projekt anslag: Zulkarnain Md Idris: Variable malaria prevalence on island in Lake Victoria, western Kenya Louise Nilsson: Monitoring of Thorsellia dynamics in Anopheles larvae and their breeding waters in Kenya Hollie Spence: Pneumonia in Cambodia   Utlysning resestipendium 2016            

Mer stöd behövs för att bekämpa tuberkulos

Sverige har valt att minska stödet till bekämpningen av en av världens dödligaste sjukdomar – tuberkulos. Med en hotande pandemi av multiresistent tuberkulos är detta svårt att förstå. Ivf skriver på Biståndsdebatten: http://www.bistandsdebatten.se/exkldebattartiklar/oka-stodet-till-bekampning-av-tuberkulos/            

En djupt sorglig dag och samtidigt glad

Igår var en djupt sorglig dag. Världsinfektionsfondens hedersmedlem, Henning Mankell avled. Han var med då fonden grundades. I sin djupa tro på allas lika värde förstod han, och kunde uttrycka, att fattigdomens sjukdomar är ett stort hinder för att bekämpa fattigdomen. I landminornas och HIV/aids tider skrev han om fattiga människors villkor i de fattigaste...
Grattis till Världsinfektionsfondens resestipendium!

Grattis till Världsinfektionsfondens resestipendium!

Grattis Zulkarnain Idris till att i år få ett av Världsinfektionsfondens resestipendier! Zulkarnain är doktorand vid Karolinska Institutet och deltar i försök att utrota malaria i Kenya. Han ska studera immunsvaret hos människor i olika åldrar på fyra öar i Victoriasjön. Öarna har olika hög grad av malaria, och Zulkarnain ska studera vad som händer...

Världsaidsdagen

I dag är det Världsaidsdagen. Forskning, och inte minst svensk forskning, för att bekämpa aids har varit mycket framgångsrik. Trots det finns mycket kvar att göra, och det saknas resureser för att göra det. En viktig fråga är hur forskare ska engagera sig för att föra ut information om behoven och ha synpunkter på hur...
Kampen mot Ebola i Liberia. Världsinfektionsfondens styrelsemedlem Anders Björkman rapporterar

Kampen mot Ebola i Liberia. Världsinfektionsfondens styrelsemedlem Anders Björkman rapporterar

Ebola epidemin är idag en global angelägenhet men kampen avgörs i tre länder i Västafrika, däribland Liberia. Hela Liberia med hittills ca 4000 fall varav över 2000 dödsfall rapporterade, berörs, dvs infekterade patienter finns spridda i hela landet. Flest fall (över hälften) har rapporterats från huvudstaden Monrovia, där epidemin fått sitt starkaste fäste. Ett stort mörkertal misstänks dock och...

Världsinfektionsfonden research travel grant

  The travel grant is intended for costs related to field work in the broad sense for research on infectious diseases affecting the poor. The level of support is 10-25 kSEK. The field work is expected to take place during 2015. The applicant is supposed to conduct research at a Swedish university, at least at...
Minskande anslag till svensk forskning om fattigdomens infektionssjukdomar när det borde vara tvärtom

Minskande anslag till svensk forskning om fattigdomens infektionssjukdomar när det borde vara tvärtom

De senaste årens bantning av budgetanslagen för svensk forskning om globala hälsofrågor är illavarslande, inte minst mot bakgrund av fattigdomssjukdomar som HIV/Aids och Ebola. Den nya regeringen har nu chansen att göra allvar av det hittills oinfriade riksdagslöftet från 2006 om att bidra till globala bekämpningen av smittsamma sjukdomar genom att vidareutveckla svensk forskning. Det...
"Den sjukvård vi tar för given kommer förändras i grunden”

”Den sjukvård vi tar för given kommer förändras i grunden”

Antibiotikaresistensen är en pandemi, men en tyst och långsam sådan. Som en ångvält rullar den fram över världen och hotar att slå ut sjukvården i land efter land. Just nu drabbas utvecklingsländerna hårdast. I Sverige är det enstaka svaga patienter eller ett litet lokalt utbrott på något sjukhus som skapar rubriker om ”dödsbakterier”. Vi är...
Världsinfektionsfondens expertgrupp

Världsinfektionsfondens expertgrupp

Har du som journalist eller debattör frågor om vad som händer i forskningsfronten när det gäller fattigdomens infektionssjukdomar? Malaria? Lunginflammation? Tuberkulos? Diarrésjukdomar? HIV? Ebola? Vifs expertgrupp som består av ledande svenska forskare kan hjälpa dig att hitta rätt information. Läs mer om vilka som ingår i expertgruppen här: http://www.vif.se/expertgrupp/          
Att bekämpa fattigdomens sjukdomar är att bekämpa fattigdomen

Att bekämpa fattigdomens sjukdomar är att bekämpa fattigdomen

Sjukdom försvårar utveckling. Att bota och förebygga fattigdomens sjukdomar är ett effektivt sätt att bekämpa fattigdomen. I de fattigaste länderna, som i Afrika söder om Sahara, insjuknar och dör människor i första hand i sjukdomar som HIV, malaria och tuberkulos, luftvägsinfektioner och diarrésjukdomar. Utveckling av antibiotikaresistens kan göra sjukdomarna helt obehandlingsbara. Det menar Gunilla Källenius...
Världsinfektionsfonden uppvaktar statssekreterare Tanja Rasmusson

Världsinfektionsfonden uppvaktar statssekreterare Tanja Rasmusson

Multiresistent tuberkulos – ett av vår tids allvarligaste hot Världsinfektionsfonden (Vif) och Läkare Utan Gränser i Sverige (MSF) uppvaktade 11 februari gemensamt statssekreterare Tanja Rasmusson  beträffande den allvarliga utvecklingen av tuberkulos i världen. Trots att bekämpning av tuberkulos med redan existerande metoder är en av de mest kostnadseffektiva hälsoinsatserna, görs alldeles för lite. Till det...